English | דף הבית | אודות | שירה | פרוזה | מדיה | מפגשים | אהבתי | צור קשר
           
      קטע שלישי מתוך "עבודה במשמרות"  
פרוזה
 
   

...

"כלב, אתה רוצה להיות הכלב שלנו?" שאלה כלב שהלך לצידם ברחוב, בדרך לחדְרהּ.

"למה שלא תשאלי אותו אם הוא רוצה שאנחנו נהיה האנשים שלו?" אמר נדב,

"כלב אתה רוצה לבוא איתנו?" המשיכה בשלה,

"למה שלא תשאלי אותו אם הוא רוצה שאנחנו נבוא איתו?"

"כלב אתה בא איתנו?"

"למה שלא תשאלי אם אנחנו באים איתו?"

"כלב אתה רוצה להיות הכלב שלנו?"

"למה שלא תשאלי אם הוא רוצה שאנחנו נהיה האנשים שלו?"

חצו במעבר חצייה ונכנסו לרחוב מאפו. נדב פנה להיכנס אל חצר של שכנים, והכלב הלך אחריו. "אתה לא יודע שהשכנים לא מרשים להשתין בחצר שלהם?" הפטירה אחריו והמשיכה ללכת. היא המתינה לו מחוץ לחדרה, עד שכעבור כמה דקות הופיע והכלב בעקבותיו.

"או, אני רואה שבאמת באת איתנו," אמרה לכלב. היא נכנסה ונדב אחריה, "תן לו להיכנס," אמרה לנדב שעמד לסגור את הדלת.

"לא! הוא שייך למישהו." אמר וסגר את הדלת בפניו של הכלב. "אתה חושב?" שאלה, "אולי מישהו שייך לו?" "כמובן," אמר נדב  "מה את חושבת שהוא..."

 
כמו הפגנה
קטע 1 מתוך עבודה במשמרות
קטע 2 מתוך עבודה במשמרות
קטע 3 מתוך עבודה במשמרות
קטע 1 מתוך מוכרת תכשיטים
קטע 2 מתוך מוכרת תכשיטים
קטע 4 מתוך עבודה במשמרות
להזמין את מרדכי
במלחמה אין לילדים מה לעשות - יומן מלחמה