English | דף הבית | אודות | שירה | פרוזה | מדיה | מפגשים | אהבתי | צור קשר
           
      שירה  
שירה
 
   

ישירות ועדינות, נוגע לא נוגע ובו בזמן מחלחל למעמקים. את זה תמצאו בשלושת ספרי השירה

 
מפתח בשלושים שקל
שירים משם
אם ובן, כסף קטן. שירים מפה
שירים חדשים