English | דף הבית | אודות | שירה | פרוזה | מדיה | מפגשים | אהבתי | צור קשר
           
      שירים חדשים  
שירה
 
   

לא אחשוף פה הרבה כדי לשמור את ההפתעה לספר, אבל מדי פעם, משהו.

 
מפתח בשלושים שקל
שירים משם
אם ובן, כסף קטן. שירים מפה
שירים חדשים
אני בונה לי