English | דף הבית | אודות | שירה | פרוזה | מדיה | מפגשים | אהבתי | צור קשר
           
      אם ובן, כסף קטן. שירים מפה  
שירה
 
   

אם ובן, כסף קטן. שירים מפה. הוצאת עקד 2009

הוויה של אם, הוויה של בן צומח וגדל, הוויה של קשר בין אם ובן במשפחה חד הורית.
הוויה של אישה וטעם של הישרדות. אלו השירים בספר הזה.
"כסף קטן" תרתי משמע, מבחינה חברתית הכוונה לחסרי כוח, חסרי מעמד, "לא סופרים אותם". מבחינה אישית הכוונה ליכולת כלכלית נמוכה.
השירים מייצגים את ה"פה" , הוויה ישראלית עכשווית  בתחום המחיה תל אביב. מה שיוצר השוואה עם ה-"שם" בספר הקודם "שירים משם".

הספר ראה אור בסיוע: קרן עמו"ס, בית הנשיא ירושלים.

את הספר נתן לרכוש ישירות מהמחברת באמצעות דף צור קשר

 
מפתח בשלושים שקל
שירים משם
אם ובן, כסף קטן. שירים מפה
אי אפשר לישון בחלל
במקוה מים
הבתים גבהו מעלה מעלה
כאשר אני עולה
שירים חדשים